نمونه سؤالات انشاء و نگارش کلاس های سوم راهنمایی                

 

ردیف

 

بارم

1

 

با کلمه وترکیب های ذیل جمله های زیبا بنویسید

الف ) سعادت                                  ب) آب حیات                     ج) مرغ جان                                          ج)طنین

 

3

آرایه ی ادبی به کار رفته در بیت زیر را مشخص کنید.

کاش من هم عبور تورا دیده بودم                                                کوچه های خراسان تورا می شناسند

الف) تلمیچ                                 ب)تضمین

ج) تشبیه                                    د )        تشخیص

 

4

ضرب المثل "از ماست که بر ماست "رادر دوسطر توضیح دهید .

 

 

5

عناصر تشبیه را در بیت زیر مشخص کنیید .

علم ،بال است مرغ جانت را                                           برسپهر اوبرد روانت را

 

 

6

سه سطر طنز آمیز بنویسید که قهر مانان آن حیوانات باشند

 

7

گزارش كوتاهي از برگزاري مراسم 13 آبان در مدرسه تان بنويسيد.

 

8

از زبان بلبلی که بر سر شاخسار ،با خدا راز ونیاز می کند سه سطر بنو یسید .

 

 

9

 

با بهره گيري از عنصر تشخيص در باره ي تصوير داده شده سه سطر بنويسيد.

     تصوير

 

 

10

متن کهن زیر را به نثر امروزی بر گردانید .

بدان که هرچه در وجود است ،همه صنع خدای تعالی است

 

11

با استفاده از واژه های زیر سه سطر در مورد فوايد کسب علم ودانش ینویسید .

دانایی ، توانایی ، چاره اندیشی                                                                                                                                                                                                                                

 

12

عبارت نا تمام زیر رابا دوجمله کامل کنید.

الف)دوستان واقعی کسانی هستند که ..............

 

13

با کلمه ها وترکیب های زیر با توجه به آن چه در کما نک آمده است جمله بسازید

فرهنگ ( جمله نهی)

شرارت آمیز ( جمله ی طنز آمیز )

 

14

از سه موضوع زیر ایک مورد را انتخاب کرده و انشایی بنویسید .

1-چگونه زیبا بیندیشم؟

2-شما راز موفقیت را در چه می دانید؟

3-نقش تدبیر ودور اندیشی در زندگی انسان چیست ؟

4-براي شكوفايي يك نوجوان چه شرايطي لازم است؟

5-آب و آينه را با هم مقايسه كنيد.

6-درباره يآداب و رسوم محل زندگي خود انشايي بنويسيد.

گروه ادبيات استان

رحيم زاده-پيشداد-فريد

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:15  توسط سپیده جعفری بارانی  |